- ÑÏÄÏÓ

Η ακτÞ ΒαγιÝς βρßσκεται 38 χιλιüμετρα νοτιοανατολικÜ απü την Πüλη της Ρüδου. ΔιαθÝτει μια χρυσαφÝνια αμμουδιÜ και γαλÜζια νερÜ που λÜμπουν κÜτω απü τον Þλιο. Εßναι ιδανικÞ για Þσυχες μεσημεριανÝς βουτιÝς, αφοý δεν συγκαταλÝγεται ανÜμεσα στις πολυσýχναστες παραλßες του νησιοý. Ωστüσο μπορεßτε να βρεßτε οποιαδÞποτε επιπρüσθετη παροχÞ χρειÜζεστε πηγαßνοντας στην Λßνδο, που εßναι το πλησιÝστερο χωριü.

...|
Ðáñáëßá ÁãáèÞ | Ñüäïò | ÅëëÜäá

¸να απü τα ομορφüτερα μÝρη για χαλÜρωση κÜτω απü τον καλοκαιρινü Þλιο, η παραλßα της ΑγαθÞς βρßσκεται στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý της Ρüδου, 36 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την πüλη της Ρüδου και 10 χιλιüμετρα απü την Λßνδο. ΑκολουθÞστε τα σημÜδια απü την διπλανÞ παραλßα ΧαρÜκι και βρεßτε τον δρüμο σας για την ΑγαθÞ. Η θÝα στα μισÜ της διαδρομÞς του πανÝμορφου μεσαιωνικοý κÜστρου της ΦÝρακλου που κοιτÜζει πÜνω απü την ακτÞ εßναι κÜτι που αξßζει να απαθανατßσετε.Η παραλßα εßναι μ&...|

ÐÁÑÁËÉÁ ÂËÕ×Á, ÑÏÄÏÓ

Η Βλýχα εßναι μßα χαριτωμÝνη παραλßα με αμμουδιÜ, ιδανικÞ για οικογÝνειες με μικρÜ παιδιÜ που ζητοýν Ýνα Þρεμο αλλÜ üχι απομονωμÝνο μÝρος. Η üμορφη αυτÞ παραλßα βρßσκεται στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý της Ρüδου, 47 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πρωτεýουσÜ του και μüλις 3 χιλιüμετρα απü την γραφικÞ και κοσμοπολßτικη Λßνδο.Η παραλßα της Βλýχας βρßσκεται σε μßα πανÝμορφη ακτÞ και προσφÝρει üλες τις ανÝσεις για μßα ευχÜριστη μÝρα κÜτω απü τον Þλιο. Αποτελεß μßα ιδανικÞ εναλλακτικÞ απ...|

Το καλýτερο μÝρος για μπιτς-πÜρτι με χορü μÝχρι το πρωß, η παραλßα στο ΓεννÜδι, εßναι η τελευταßα οργανωμÝνη που συναντÜ κανεßς πριν φτÜσει στο νοτιüτερο μÝρος της Ρüδου, την παραλßα στο ΠρασονÞσι.63 χιλιüμετρα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου στα βüρεια, η παραλßα στο ΓεννÜδι εßναι Ýνα τÝλειο μεßγμα οργÜνωσης για τον τουρισμü του και παρθÝνας φýσης, προσελκýοντας κυρßως νÝους.

...|
ÐÁÑÁËÉÁ ÁÖÁÍÔÏÕ, ÑÏÄÏÓ


Η παραλßα του ΑφÜντου εßναι Ýνα απü τα ομορφüτερα σημεßα για να περÜσετε μßα ευχÜριστη μÝρα κÜτω απü τον Þλιο του Αιγαßου με την οικογÝνειÜ σας, καθþς η παραλßα εßναι γνωστÞ ως μßα απü τις καταλληλüτερες για οικογÝνειες με παιδιÜ. Η παραλßα βρßσκεται στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý της Ρüδου, 8 χιλιüμετρα νüτια της πρωτεýουσÜς του και σε απüσταση μüνο 2 χιλιομÝτρων απü το χωριü ΑφÜντου. Η πρüσβαση στην παραλßα εßναι εýκολη με τα λεωφορεßα Þ με το δικü σας μÝσο. Η ατμüσφαι&r...|

Ðáñáëßá ÐñáóïíÞóé  | Ñüäïò | ÅëëÜäá


ΜικρÞ χερσüνησος το καλοκαßρι, νησßδα τον χειμþνα, η παραλßα στο ΠρασονÞσι εßναι πÜνω απ'üλα ο παρÜδεισος για τους σÝρφερς, το μÝρος üπου τα κýματα εßναι πÜντα το πρþτο θÝμα. Το ΠρασονÞσι βρßσκεται στο νοτιüτερο κομμÜτι στεριÜς του νησιοý της Ρüδου, στο τελευταßο Üκρο, 95 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου, στο αντßθετο τÝρμα του νησιοý. Η παραλßα στο ΠρασονÞσι Ýχει δýο πρüσωπα - το Ýνα στα δεξιÜ με τα μεγÜλα κýματα και την ανοιχτÞ θÜλασσα και το αριστερü, το πιο απομονωμÝνο. Η &d...|

ÐÁÑÁËÉÁ ÊÁËËÉÈÅÁ, ÑÏÄÏÓ

Αν θÝλετε να περÜσετε λßγο χρüνο με την ελßτ της τοπικÞς κοινωνßας στη Ρüδο, κÜντε Ýνα διÜλειμμα απü το πρüγραμμα των διακοπþν σας και χαρεßτε τον Þλιο στην πολυτÝλεια της παραλßας στην ΚαλλιθÝα. Η πλαζ βρßσκεται στην βορειοανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, μüλις 10 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πολυδιÜστατη πρωτεýουσÜ του, την πüλη της Ρüδου.Η παραλßα εδþ εßναι η πρþτη σε προτßμηση ανÜμεσα στους Ροδßτες, και η φρÜση ΠÜμε για μπÜνιο στην ΚαλλιθÝα ακοýγεται πολý συχνÜ στο νησß. Τα θα&u...|

ÐÁÑÁËÉÁ ÉÁËÕÓÏÓ, ÑÏÄÏÓ

Η πρωτεýουσα του γουιντσÝρφινγκ, η παραλßα της Ιαλυσοý εßναι Ýνα πολý καλÜ οργανωμÝνο μÝρος στη βορειοδυτικÞ ακτÞ του νησιοý, μüλις 8 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου και δßπλα στην παραλßα της ΙξιÜς.ΚατÜ μÞκος της παραλßας στην Ιαλυσü υπÜρχουν δημüσια τμÞματα της παραλßας üπως και ιδιωτικÜ που ανÞκουν στα παραλιακÜ ξενοδοχεßα. Το ßδιο συμβαßνει και στην παρακεßμενη παραλßα της ΙξιÜς. ¸να απü τα καλýτερα μÝρη για διακοπÝς με üλη την οικογÝ&...|

Ðáñáëßá Êáìåéñüò | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Αν ο εντυπωσιακüς αρχαιολογικüς χþρος στην ΚÜμειρο αποτελεß must αξιοθÝατο για üσους εξερευνοýν την δυτικÞ ακτÞ του νησιοý, τüτε η παραλßα της Καμεßρου εßναι Ýνα ηλιüλουστο μÝρος που επßσης δεν πρÝπει να χÜσετε, παρÜ το üτι μüνο λßγοι επισκÝπτες γνωρßζουν την ýπαρξÞ της.Η παραλßα της Καμεßρου βρßσκεται λßγο περισσüτερο απü 30 χιλüμετρα μακριÜ απü την üμορφη πρωτεýουσα της Ρüδου, στο τÝρμα μßας ευχÜριστης διαδρομÞς με διÜσπαρτα μικρÜ χωριÜ, καταπρÜσινα δÜση και παλιÜ μ&omicron...|

Ðáñáëßá Êáôóïýíé | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Το Κατσοýνι εßναι μια πολý Üνετη παραλßα ανÜμεσα στην ΛÜρδο και την ΚαττÜβια, στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý της Ρüδου, 50 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πολυδιÜστατη πρωτεýουσÜ του. Η παραλßα στο Κατσοýνι αποτελεß μια ευχÜριστη Ýκπληξη γι αυτοýς που εξερευνοýν τα ανατολικÜ του νησιοý. Ιδανικü για τα παιδιÜ, το Κατσοýνι θα σας εντυπωσιÜσει με την μÞκους ενüς χιλιομÝτρου χρυσÞ αμμουδιÜ του, χωρßς καθüλου πÝτρες, το τÝλειο περιβÜλλον για το παιχνßδι των μικρþν μελþν τη&sig...|

ÐÁÑÁËÉÁ ËÁÄÉÊÏ, ÑÏÄÏÓ

O κüλπος του Λαδικοý και η πανÝμορφη παραλßα του βρßσκεται μüλις 15 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πρωτεýουσα της Ρüδου. Εßναι μια μικρÞ παραλßα που αποτελεßται απü Üμμο και βüτσαλα, περιτριγυρισμÝνη απü καταπρÜσινους λüφους. ΥπÜρχουν επßσης μερικοß φοßνικες στην παραλßα που της προσδßδουν μια ιδιαßτερα εξωτικÞ ατμüσφαιρα. Η παραλßα Ýγινε ιδιαßτερα διÜσημη üταν πραγματοποιÞθηκαν εκεß γυρßσματα για την χολιγουντιανÞ ταινßα Τα Κανüνια του Ναβαρüνε, με πρωταγωνιστÞ τον...|

Ðáñáëßá ÉîéÜ | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Η εισαγωγÞ εßναι απλÜ περιττÞ, üταν πρüκειται για την παραλßα στο ΦαληρÜκι!Με την γνωστÞ ξÝφρενη κοσμοπολßτικη ατμüσφαιρÜ της, η ßσως διασημüτερη παραλßα στο νησß της Ρüδου μπορεß να συγκριθεß σε φÞμη μüνο με αυτÞν του ¸λλι/της ¸λλης στην πüλη της Ρüδου, σε μüνο 12 χιλιüμετρα απüσταση.Η παραλßα στο ΦαληρÜκι τα Ýχει üλα - κεφÜτη ατμüσφαιρα, χρυσÞ Üμμο, αρκετÝς ξαπλþστρες και ομπρÝλες για üλους, πολý καλÝς παραλιακÝς ταβÝρνες, εστιατüρια, σνακ μπαρς και...ναι, ακüμα και bungee jumping!Τß παραπÜνω &...|

ÐÁÑÁËÉÁ ÊÏËÕÌÐÉÁ, ÑÏÄÏÓ

Η παραλßα στα Κολýμπια εßναι μßα απü τις ομορφüτερες του νησιοý, ιδανικÞ γι αυτοýς που ψÜχνουν Ýνα καλÜ οργανωμÝνο μÝρος, Þσυχο, αλλÜ ταυτüχρονα μÝσα στην μοντÝρνα ατμüσφαιρα. Η παραλßα βρßσκεται μÝσα σε μßα μικρÞ εσοχÞ των βρÜχων στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý της Ρüδου και μüνο 24 χιλιüμετρα μακριÜ απü την üμορφη πρωτεýουσÜ του, την πüλη της Ρüδου.Η παραλßα εξελßχθηκε απüτομα χÜρη στην εýκολη πρüσβασÞ της απü τις φημισμÝνες ΕπτÜ ΠηγÝς και σÞμερα αποτελεß μßα απü τις πιο δημοφιλεß&si...|

Ðáñáëßá ÊñåìáóôÞ | Ñüäïò | ÅëëÜäá


Επισκεφθεßτε την παραλßα της ΚρεμαστÞς για δýο λüγους – για την ευχÜριστη αμμουδιÜ και για την θÝση της, πολý κοντÜ στην ΚοιλÜδα με τις Πεταλοýδες. Bρßσκεται μπροστÜ απü το χωριü της ΚρεμαστÞς, Ýναν απü τους μεγαλýτερους σε Ýκταση οικισμοýς της βορειοδυτικÞς ακτÞς του νησιοý. Η απüσταση απü την πüλη της Ρüδου εßναι μüνο 12 χιλιüμετρα. Θα ενθουσιαστεßτε απü το τοπßο – μßα Ýκταση απü χρυσÞ Üμμο και μικρÜ βüτσαλα δßπλα στα γαλÜζια νερÜ, που συνεχßζει για ακüμα 10 χιλιüμ&epsil...|

Αν ζητÜτε την προσωπικÞ σας γωνιÜ στην παραλßα, αλλÜ και ταυτüχρονα πρüσβαση σε üλες τις ανÝσεις, τüτε η παραλßα του ΚÜλαθου Ýχει ü,τι ζητÜτε. Βρßσκεται στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, 50 χιλιüμετρα απü την ρομαντικÞ πρωτεýουσα της Ρüδου και μüλις 7 χιλιüμετρα απü το γραφικü χωριü της Λßνδου.Η ατÝλειωτη παραλßα με Üμμο και ψιλü χαλßκι εκτεßνεται στην ακτÞ σε μÞκος 4 χιλιομÝτρων, προσφÝροντας καλÜ οργανωμÝνα δημüσια κομμÜτια δßπλα στην παρθÝνα φýση. Χαλαρþστε στην βολικÞ ξýλινη &xi...|

Ðáñáëßá ËÜñäïò | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Η παραλßα της ΛÜρδου εßναι Ýνα απü τα πιο εντυπωσιακÜ θÝρετρα σε ολüκληρο το σýμπλεγμα των ΔωδεκανÞσων και η μοναδικÞ παραλßα στη Ρüδο που Ýχει βραβευτεß με την ευρωπαúκη ΓαλÜζια Σημαßα. Η παραλßα βρßσκεται στην νοτιοανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, στην Þρεμη ακτÞ της ΛÜρδου, μετÜ το χωριü Πεýκοι, 65 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πüλη της Ρüδου και πολý κοντÜ στο πολý δημοφιλÝς χωριü και στις παραλßες της Λßνδου. Αν και η παραλßα Ýγινε πολý πρüσφατα οργανωμÝνη, η πλαζ με την Üμμο και...|

Ðáñáëßá Ëßíäïò

Η παραλßα της Λßνδου απλÜ δεν χρειÜζεται συστÜσεις, καθþς το üνομÜ της εßναι απü μüνο του συνυφασμÝνο με τη μεγÜλη φÞμη της ως Ýνα απü τις δημοφιλÝστερα μÝρη σε ολüκληρο το νησß. Περßπου 50 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την πüλη της Ρüδου, η ακτÞ της Λßνδου χωρßζεται σε τρεις μικρüτερες πλαζ: Η ΜεγÜλη Παραλßα εßναι η κεντρικÞ παραλßα της Λßνδου και σας προσκαλεß με την καστανüχρυση Üμμο της για να χαρεßτε τον Þλιο. Η παραλßα του Αγßου Παýλου με την Üμμο και τα βüτσαλα βρßσκετα&iot...|

Ðáñáëßá Íéêüëá | Ñüäïò | ÅëëÜäá

ΨÜχνετε για Ýνα μÝρος να χαλαρþσετε μετÜ απü μια ξÝφρενη νýχτα στο ΦαληρÜκι;Μüνο 4 χιλιüμετρα μακρýτερα θα βρεßτε Ýνα μικρü παραδεισÝνιο κομμÜτι να σας περιμÝνει - την παραλßα του Νικüλα. Μαζß με δýο ακüμα γραφικÝς παραλßες - την παραλßα του ΤÜσου και την ¼αση, η παραλßα του Νικüλα αποτελεß μßα üαση ησυχßας σε μßα απü τις πιο θορυβþδεις περιοχÝς του νησιοý της Ρüδου, μüνο 10 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την ρομαντικÞ πρωτεýουσα του ηησιοý.Τα πÜντα εδþ εßναι γοητευτικÜ - Ýνα γραφικü τοπß...|

Ðáñáëßá Ìïíüëéèï | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Στην διαδρομÞ κατÜ μÞκος της νοτιοδυτικÞς ακτÞς του νησιοý της Ρüδου, η παραλßα του Μονüλιθου θα σας εκπλÞξει ευχÜριστα, σαν üαση Þσυχου και φυσικοý τοπßου. Βρßσκεται σε απüσταση 73 χιλιομÝτρων απü την πολυδιÜστατη πüλη της Ρüδου στα βüρεια του νησιοý. Η παραλßα στον Μονüλιθο προσφÝρει την ησυχßα που ζητÜτε απü τις διακοπÝς σας σε συνδυασμü με το ΒενετσιÜνικο ΚÜστρο, που φρουρεß την παραλßα απü τον λüφο. Ως Ýνα ιδανικü μÝρος για να νιþσετε ο εαυτüς σας και σ&ep...|

Ðáñáëßá Ôñáãáíü | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Την παραλßα του Τραγανοý θα βρεßτε μüλις 15 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την πüλη της Ρüδου και 4 χιλιüμετρα απü το ΦαληρÜκι. Η παραλßα εßναι μερικþς οργανωμÝνη, καθþς πολλÜ κομμÜτια της Ýχουν αφεθεß στην φυσικÞ τους ομορφιÜ. Κυρßως θα βρεßτε εδþ μικρÜ ανοιχτüχρωμα βüτσαλα και κρυστÜλλινα γαλÜζια νερÜ. ΜετÜ το μπÜνιο και την ηλιοθεραπεßα σας κατευθυνθεßτε προς την μικρÞ ψαροταβÝρνα δßπλα στην παραλßα για φρÝσκο ψÜρι και θαλασσινÜ.

...|
Ðáñáëßá Ôóáìðßêá | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Η παραλßα της Τσαμπßκας εßναι η ιδανικÞ επιλογÞ για εσÜς που θÝλετε να περÜσετε τις διακοπÝς σας με την οικογÝνειÜ σας με ηρεμßα, κÜτω απü τον Þλιο του Αιγαßου. Σε τοποθεσßα 26 χιλιüμετρα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου, στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý και μαζß με την διπλανÞ πλαζ των Στεγνþν, η Τσαμπßκα προσφÝρει το ιδανικü περιβÜλλον για να χαρεßτε μßα üμορφη μÝρα στην παραλßα, με τα παιδιÜ να παßζουν με ασφÜλεια, μÝσα στο πανÝμορφο σκηνικü της φýσης. Στην παραλßα της &Tau...|

 Ðáñáëßá Ëáäéêü | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Η παραλßα ΣτεγνÜ εßναι Ýνα χαριτωμÝνο μικρü θÝρετρο στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, 30 χιλιüμετρα μακριÜ απü την ρομαντικÞ πρωτεýουσÜ του, την πüλη της Ρüδου.Αυτü το αυθεντικü κομμÜτι ελληνικÞς φýσης θα σας γοητεýσει - η üμορφη παραλßα με Üμμο και βüτσαλο, οι γραφικÝς ταβÝρνες κατÜ μÞκος της ακτÞς και το μικροσκοπικü λιμανÜκι με τις πολýχρωμες βÜρκες του.Η παραλßα των Στεγνþν βρßσκεται στο τÝρμα ενüς εξοχικοý δρüμου, üπου κανεßς συναντÜ κοπÜδια πρüβατα μÝσα σε ελαιþνες ...|

 Ðáñáëßá ÔÜóïò  | Ñüäïò | ÅëëÜäá

ΠαρÝα με τις Üλλες δýο αδελφÝς παραλßες - του Νικüλα και την ¼ασις , η παραλßα ΤÜσος εßναι Ýνα πανÝμορφο μÝρος üπου μπορεßτε να Ýρθετε για λßγη ανÜπαυση μετÜ απü μßα μακριÜ νýχτα ξεσαλþματος στο ΦαληρÜκι, για να γεμßσετε τις μπαταρßες σας και να εßστε πÜλι Ýτοιμοι για Üλλη μßα ξÝφρενη νýχτα!Η παραλßα του ΤÜσου βρßσκεται περßπου 10 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου, στην βορειοδυτικÞ ακτÞ του νησιοý. Μüλις 4 χιλιüμετρα απüσταση απü το δημοφιλÝς ΦαληρÜ&k...|

Ðáñáëßá Éáëõóïý | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Η εισαγωγÞ εßναι απλÜ περιττÞ, üταν πρüκειται για την παραλßα στο ΦαληρÜκι!Με την γνωστÞ ξÝφρενη κοσμοπολßτικη ατμüσφαιρÜ της, η ßσως διασημüτερη παραλßα στο νησß της Ρüδου μπορεß να συγκριθεß σε φÞμη μüνο με αυτÞν του ¸λλι/της ¸λλης στην πüλη της Ρüδου, σε μüνο 12 χιλιüμετρα απüσταση.Η παραλßα στο ΦαληρÜκι τα Ýχει üλα - κεφÜτη ατμüσφαιρα, χρυσÞ Üμμο, αρκετÝς ξαπλþστρες και ομπρÝλες για üλους, πολý καλÝς παραλιακÝς ταβÝρνες, εστιατüρια, σνακ μπαρς και...ναι, ακüμα και bungee jumping!Τß παραπÜνω &...|

Ðáñáëßá Öïõñíß | Ñüäïò | ÅëëÜäá


Αν ψÜχνετε Ýνα Þσυχο μÝρος για Ýνα αναζωογονητικü απογευματινü μπανιο Þ μßα Þρεμη μÝρα μÝσα στη φýση, τüτε η γραφικÞ παραλßα στο Φουρνß εßναι αυτü που ζητÜτε. Η παραλßα βρßσκεται κÜτω απü το χωριü Μονüλιθος, στην νοτιοδυτικÞ ακτÞ της Ρüδου και 78 χιλιüμετρα απü την πρωτεýουσÜ της, την πüλη της Ρüδου.Η παραλßα με τα βüτσαλα στο Φουρνß δεν εßναι οργανωμÝνη, οπüτε ξεχÜστε τις ξαπλþστρες και τις ομπρÝλες και απολαýστε την παρθÝνα φýση σε üλο της το μεγαλεßο. Για να πιÜσετε το καλýτ&...|

Ðáñáëßá ¸ëëç | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Αν επιθυμεßτε το ιδανικü μαýρισμα και χαλÜρωση σε κοσμοπολßτικη ατμüσφαιρα, τüτε η παραλßα ¸λλη πρÝπει να μπει στο πρüγραμμÜ σας, κατÜ την επßσκεψÞ σας στην πüλη της Ρüδου. Πρüκειται για μßα απü τις πιο δημοφιλεßς παραλßες των ΔωδεκανÞσων και κατÜ τον Lawrence Durell για την ομορφüτερη παραλßα σε ολüκληρη την Μεσüγειο! Βρßσκεται στην περιοχÞ ανÜμεσα στο λιμÜνι του Μανδρακßου και το Ενυδρεßο, στο βüρειο Üκρο της πüλης.Η παραλßα ¸λλη Ýχει üλα üσα χρειÜζεστε για να περÜσετε μßα üμο...|

Ðáñáëßá ×áñÜêé | Ñüäïò | ÅëëÜäá

ΘÝλετε να αποφýγετε τα θορυβþδη τουριστικÜ μÝρη της Ρüδου, αλλÜ παρÜλληλα να μην νιþθετε απομονωμÝνοι; ΕπιλÝξτε την παραλßα στο ΧαρÜκι, στο üμορφο αυτü ψαροχþρι με την γραφικÞ ακτÞ, 36 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πüλη της Ρüδου στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý. Το ΧαρÜκι εßναι μια üμορφη Ýκπληξη γι αυτοýς που το ανακαλýπτουν, με πολý Þσυχη ατμüσφαιρα, καθαρÜ διαυγÞ νερÜ κατÜλληλα για εξερεýνηση του βυθοý με μÜσκα, μικρÝς ψαρüβαρκες αραγμÝνες στο λιμανÜκι, φρÝσκο ψÜρι στις ταβÝ...|

Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Monday, July 22, 2024 09:02:31