Η Ρüδος, Ýνα απü τα ομορφüτερα νησιÜ της Μεσογεßου, βρßσκεται στο νοτιüτερο σημεßο του Αιγαßου ΠελÜγους, πολý κοντÜ στην ακτÞ της ΜικρÜς Ασßας. Οι αρχαßοι ¸λληνες Þταν τüσο συνεπαρμÝνοι απü τη γοητεßα της που τη συνÝδεσαν με Ýνα μýθο που Ýχει διατηρηθεß μÝχρι την εποχÞ μας. Σýμφωνα με αυτüν, ο ακτινοβüλος θεüς ¹λιος, Þταν ο προστÜτης του νησιοý και για αυτü η Ρüδος εßναι μüνιμα λουσμÝνη στο φως.

Ωστüσο εßναι φανερü üτι η Ρüδος Ýχει ευνοηθεß απü üλους τους θεοýς, απü τη στιγμÞ που κατÜ τη διÜρκεια της ιστορßας της Ýχει γνωρßσει στιγμÝς μεγαλεßου και δüξας και Ýχει αναδειχθεß σαν μια απü τις σημαντικüτερες περιοχÝς ολüκληρης της ΕλλÜδας. Οι πολιτισμοß που Ýχουν αναπτυχθεß στο Ýδαφüς της το Ýχουν εμπλουτßσει, ο καθÝνας με τα δικÜ του επιτεýγματα και Ýχουν αφÞσει τα σημÜδια τους πÜνω σε αυτü, καθþς ο Ýνας διαδεχüταν τον Üλλο. ΑυτÜ τα σημÜδια Ýχουν μεßνει ανεξßτηλα μÝχρι σÞμερα , δßνοντας την εντýπωση üτι κÜθε μÝρος του νησιοý δεν εßναι τßποτα Üλλο απü Ýνα διαφορετικü αεροπλÜνο στο μηχανισμü του χρüνου. Δßπλα στο λευκü μÜρμαρο των αρχαßων ναþν και των αγαλμÜτων, των μισογκρεμισμÝνων τειχþν του οικισμοý και των ιερþν στα οποßα λατρεýονταν οι θεοß της αρχαßας ΕλλÜδας, στÝκονται οι μικρÝς βυζαντινÝς εκκλησßες με το βλÝμμα των εκστασιασμÝνων φιγοýρων που απεικονßζονται στις τοιχογραφßες τους στραμμÝνο στον επουρÜνιο Θεü της Χριστιανοσýνης. Λßγο παρακÜτω, τα στενÜ δρομÜκια οδηγοý σε μεσαιωνικÜ παλÜτια και κÜστρα, απü τα οποßα περιμÝνει κανεßς να εμφανιστοýν ιππüτες μÝσα στις πανοπλßες τους. Ταυτüχρονα, πßσω απü τα τεßχη κÜνουν αισθητÞ την παρουσßα τους οι θολωτÝς οροφÝς των τοýρκικων τζαμιþν και οι σταυρωτÝς αψßδες των χαμüσπιτων στις τοýρκικες γειτονιÝς.

Παρüλα αυτÜ, üλες αυτÝς οι εικüνες δεν Ýχουν στερÞσει απü τη Ρüδο απü τις απολαýσεις της σýγχρονης ζωÞς. Τουναντßον μÜλιστα, Ýχουν συμβÜλει καθοριστικÜ στην ανÜπτυξη του νησιοý, καθιστþντας το Ýνα απü τα πιο κοσμοπολßτικα μÝρη της Ευρþπης.

Ðáñáëßá ËÜñäïò | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Η παραλßα της ΛÜρδου εßναι Ýνα απü τα πιο εντυπωσιακÜ θÝρετρα σε ολüκληρο το σýμπλεγμα των ΔωδεκανÞσων και η μ&omicr ...

Main square of Afandou on island Rhodes - Greece

ΑΦΑΝΤΟΥ-ΡΟΔΟΣ

¸να απü τα μεγαλýτερα και παλαιüτερα χωριÜ του νησιοý, το ΑφÜντου αποτ&e ...

 

!

Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Monday, July 22, 2024 06:54:47