Ðáñáëßá ÊÜëáèïò ÑÏÄÏÓ

Αν ζητÜτε την προσωπικÞ σας γωνιÜ στην παραλßα, αλλÜ και ταυτüχρονα πρüσβαση σε üλες τις ανÝσεις, τüτε η παραλßα του ΚÜλαθου Ýχει ü,τι ζητÜτε. Βρßσκεται στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, 50 χιλιüμετρα απü την ρομαντικÞ πρωτεýουσα της Ρüδου και μüλις 7 χιλιüμετρα απü το γραφικü χωριü της Λßνδου.
Η ατÝλειωτη παραλßα με Üμμο και ψιλü χαλßκι εκτεßνεται στην ακτÞ σε μÞκος 4 χιλιομÝτρων, προσφÝροντας καλÜ οργανωμÝνα δημüσια κομμÜτια δßπλα στην παρθÝνα φýση. Χαλαρþστε στην βολικÞ ξýλινη ξαπλþστρα σας κÜτω απü την ομπρÝλα απü μπαμποý. ¼ποτε χρειαστεßτε κÜτι δροσιστικü, Ýνας παγωμÝνος καφÝς Þ μßα ελαφριÜ σαλÜτα σε κÜποια απü τις γραφικÝς ταβÝρνες κατÜ μÞκος της παραλßας εßναι η ιδανικÞ λýση μετÜ απü μια μÝρα κÜτω απü τον Þλιο. Μπορεßτε να δοκιμÜσετε τις δεξιüτητÝς σας σε κÜποιο απü τα προσφερüμενα θαλÜσσια σπορ, Þ απλÜ να απολαýσετε το κολýμπι σας στα καθαρÜ γαλÜζια νερÜ. ΧÜρη στο μεγÜλο μÞκος της, η παραλßα του ΚÜλαθου δεν γεμßζει ποτÝ ασφυκτικÜ με κüσμο, οπüτε πÜντα θα υπÜρχει Ýνα Üνετο μÝρος για να απολαýσετε το μαýρισμÜ σας, ακüμα και τον Αýγουστο.
Για Ýνα διÜλειμμα απü τον Þλιο, εξερευνÞστε το χωριü του ΚÜλαθου, μüλις 20 λεπτÜ μακρýτερα, για να τραβÞξετε μερικÝς εντυπωσιακÝς φωτογραφßες στην χαριτωμÝνη εκκλησßα του Αγßου ΙωÜννη και το παλιü ελαιοτριβεßο δßπλα. Μορεßτε επßσης να θαυμÜσετε την ακρüπολη της Λßνδου σε μικρÞ απüσταση. ΠÜρτε τον δρüμο προς βορρÜ και θα βρεθεßτε στην απομονωμÝνη παραλßα της ΑγαθÞς και στο χωριü ΧαρÜκι, üπου σας περιμÝνει Ýνα πλοýσιο γεýμα με νüστιμο ολüφρεσκο ψÜρι.
Για μßα ευχÜριστη μÝρα κÜτω απü τον καλοκαιρινü Þλιο και üλες τις ανÝσεις δßπλα σας, η παραλßα του ΚÜλαθου εßναι αναμφßβολα το κατÜλληλο μÝρος στη Ρüδο.

, .  !
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
ÊÁËÁÈÏÓ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, August 11, 2022 02:30:03