Ðáñáëßá Éáëõóïý  ÑÏÄÏÓ

ÐÁÑÁËÉÁ ÉÁËÕÓÏÓ, ÑÏÄÏÓ

Η «πρωτεýουσα του γουιντσÝρφινγκ», η παραλßα της Ιαλυσοý εßναι Ýνα πολý καλÜ οργανωμÝνο μÝρος στη βορειοδυτικÞ ακτÞ του νησιοý, μüλις 8 χιλιüμετρα μακρýτερα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου και δßπλα στην παραλßα της ΙξιÜς.
ΚατÜ μÞκος της παραλßας στην Ιαλυσü υπÜρχουν δημüσια τμÞματα της παραλßας üπως και ιδιωτικÜ που ανÞκουν στα παραλιακÜ ξενοδοχεßα. Το ßδιο συμβαßνει και στην παρακεßμενη παραλßα της ΙξιÜς. ¸να απü τα καλýτερα μÝρη για διακοπÝς με üλη την οικογÝνεια κÜτω απü τον Þλιο του Αιγαßου, η παραλßα της Ιαλυσοý με τα βüτσαλα και την Üμμο σας προσφÝρει üλες τις ανÝσεις που επιθυμεßτε - μεγÜλη ποικιλßα σε θαλÜσσια σπορ, γÞπεδα τÝνις, φιλüξενες παραλιακÝς ταβÝρνες, καφετÝριες και εστιατüρια. Μπορεßτε παντοý να νοικιÜσετε ξαπλþστρα και ομπρÝλα, και αποκτþντας το μαýρισμα που ονειρεýεστε να απολαýσετε σε ηρεμßα τη μοναδικÞ θÝα της απÝναντι μικρασιατικÞς ακτÞς. Αν ο καιρüς σας απασχολεß, τüτε τα μικρÜ σας μποροýν Üφοβα να πλατσουρßσουν με ασφÜλεια στην πισßνα του ξενοδοχεßου σας, ενþ εσεßς θα απολαμβÜνετε το ποτü σας στην βερÜντα δßπλα τους. Η Ιαλυσüς εßναι χωρßς αμφιβολßα Ýνα απü τα συνιστþμενα μÝρη για κολýμπι, καθþς τα γαλÜζια νερÜ εßναι απüλυτα διÜφανα, Ýνα χαρακτηριστικü κοινü στις βορειοδυτικÝς παραλßες της Ρüδου. Στην περιοχÞ πνÝουν συνÞθως Üνεμοι που ευνοοýν το γουιντσÝρφινγκ. Στην παραλßα θα βρεßτε να νοικιÜσετε εξοπλισμü. Επßσης εδþ οργανþνονται κÜθε χρüνο πολλÜ τοπικÜ, πανελλÞνια και ευρωπαúκÜ πρωταθλÞματα γουιντσÝρφινγκ. Το 2007 εξ'Üλλου διοργανþθηκε στην παραλßα της Ιαλυσοý το Παγκüσμιο ΠρωτÜθλημα ΓουιντσÝρφινγκ.
Με τις πολλÝς ανÝσεις της και την γρÞγορη πρüσβαση στην πüλη της Ρüδου, η παραλßα της Ιαλυσοý εßναι απü τα μÝρη που δεν πρÝπει να χÜσετε κÜνοντας τις διακοπÝς σας στη Ρüδο.

 

, .  !
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, August 11, 2022 03:27:50