Ðáñáëßá Öïõñíß ÑÏÄÏÓ

Ðáñáëßá Öïõñíß | Ñüäïò | ÅëëÜäá

Αν ψÜχνετε Ýνα Þσυχο μÝρος για Ýνα αναζωογονητικü απογευματινü μπανιο Þ μßα Þρεμη μÝρα μÝσα στη φýση, τüτε η γραφικÞ παραλßα στο Φουρνß εßναι αυτü που ζητÜτε. Η παραλßα βρßσκεται κÜτω απü το χωριü Μονüλιθος, στην νοτιοδυτικÞ ακτÞ της Ρüδου και 78 χιλιüμετρα απü την πρωτεýουσÜ της, την πüλη της Ρüδου.
Η παραλßα με τα βüτσαλα στο Φουρνß δεν εßναι οργανωμÝνη, οπüτε ξεχÜστε τις ξαπλþστρες και τις ομπρÝλες και απολαýστε την παρθÝνα φýση σε üλο της το μεγαλεßο. Για να πιÜσετε το καλýτερο μÝρος στην παραλßα κÜτω απü τον ßσκιο των βρÜχων, ελÜτε νωρßς και εξερευνÞστε την δεξιÜ πλευρÜ της παραλßας. Η αριστερÞ πλευρÜ εßναι η πιο εντυπωσιακÞ, καθþς εδþ το ανÝγγιχτο τοπßο συμπληρþνεται με πεýκα, θεαματικοýς βρÜχους απ'üπου μπορεßτε να βουτÞξετε και φυσικÜ τα χαρακτηριστικÜ κýματα των ΔωδεκανÞσων. Σ'αυτÞν την πλευρÜ με τα μεγÜλα βüτσαλα και το Üγριο τοπßο με τις μικροσκοπικÝς κρυφÝς παραλßες δεν θα βρεßτε παρÜ ελÜχιστο κüσμο. Το Φουρνß εßναι το μÝρος üπου θα δοκιμÜσετε την τεχνικÞ σας στο κολýμπι, καθþς üπως εßναι γνωστü οι δυτικÝς ακτÝς της Ρüδου Ýχουν την πιο Üγρια θαλασσα.
ΕξερευνÞστε ακüμα περισσüτερο την αγνÞ φýση και τις παραλßες της δυτικÞς ακτÞς ακολουθþντας τον δρüμο προς την παραλßα του Μονüλιθου στο ακρωτÞρι Φουρνß με τον βρÜχο σε σχÞμα βÜρκας που προεξÝχει πÜνω απü τα κýματα και την νοτιüτερη ΚατÜβια. Για περισσüτερη περιπÝτεια μπορεßτε να δοκιμÜσετε τις ικανüτητÝς σας στο σερφ στον παρÜδεισο των φανατικþν του αθλÞματος - την παραλßα στο ΠρασονÞσι.
Μην παραλεßψετε να επισκεφθεßτε το Φουρνß στην περιÞγησÞ σας στην δυτικÞ ακτÞ της Ρüδου, για να ζÞσετε Ýνα διαφορετικü απüγευμα μÝσα στο παρθÝνο παραθαλÜσσιο τοπßο.

 

, .  !
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
ÖÏÕÑÍÏÉ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, August 11, 2022 03:21:11