Ðáñáëßá ÂáãéÝò ÑÏÄÏÓ

Η ακτÞ ΒαγιÝς βρßσκεται 38 χιλιüμετρα νοτιοανατολικÜ απü την Πüλη της Ρüδου. ΔιαθÝτει μια χρυσαφÝνια αμμουδιÜ και γαλÜζια νερÜ που λÜμπουν κÜτω απü τον Þλιο. Εßναι ιδανικÞ για Þσυχες μεσημεριανÝς βουτιÝς, αφοý δεν συγκαταλÝγεται ανÜμεσα στις πολυσýχναστες παραλßες του νησιοý. Ωστüσο μπορεßτε να βρεßτε οποιαδÞποτε επιπρüσθετη παροχÞ χρειÜζεστε πηγαßνοντας στην Λßνδο, που εßναι το πλησιÝστερο χωριü.

, .  !
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, August 11, 2022 03:35:23