ÊÁÌÅÉÑÏÓ ÑÏÄÏÓ

View on Kameiros in Rhodes - Greece

Η ΚÜμειρος εßναι Ýνας must προορισμüς για τους λÜτρεις της ιστορßας και της αρχαιολογßας! 30 χιλιüμετρα δυτικÜ της ρομαντικÞς πüλης της Ρüδου η αρχαßα ΚÜμειρος αποτελεß τüπο μεγÜλης ιστορικÞς σημασßας για τα ΔωδεκÜνησα. Η πüλη ενþθηκε κατÜ τον 5ο αιþνα π.Χ. με τις Üλλες δýο εξ'ßσου ισχυρÝς μεγÜλες πüλεις του νησιοý, την Ιαλυσü και την Λßνδο, για να δημιουργÞσουν την μεγÜλη πüλη-κρÜτος της Ρüδου.

Εξερευνþντας κανεßς τα ελληνιστικÜ ερεßπια της Καμεßρου, που Þρθαν στο φως το 1929, ανακαλýπτει κανεßς την πüλη, που συχνÜ αναφÝρεται ως "Πομπηßα της ΕλλÜδας, καθþς κανεßς δεν ξÝρει γιατß η πüλη κÜποτε ερημþθηκε και εγκαταλεßφθηκε να θαφτεß στο πÝρασμα του χρüνου. Τα ερεßπια χρονολογοýνται στον 3ο αιþνα π.Χ. Στον αρχαιολογικü χþρο μπορεß ο επισκÝπτης σÞμερα να δει μüνο την αρχαßα ΑγορÜ, Ýναν δωρικü ναü και μερικÝς αψßδες, καθþς πολλÜ απü τα ευρÞματα της αρχαßας Καμεßρου βρßσκονται σÞμερα στο Λοýβρο, στο Βρετανικü Μουσεßο, καθþς και στο περßφημο Αρχαιολογικü Μουσεßο της πüλης της Ρüδου.
Η ΜονÞ της ΠαρθÝνου Μαρßας υψþνεται σÞμερα στην θÝση που τον 3ο αιþνα π.Χ. βρισκüταν ο ναüς της ΑθηνÜς.

Τß καλýτερο για το τÝλος αυτÞς της συναρπαστικÞς σýντομης περιÞγησης στην αρχαßα ΕλλÜδα, απü την επßσκεψη σε Ýνα παραδοσιακü ελληνικü χωριü! Παßρνοντας κανεßς τον κεντρικü δρüμο απü την ΚÜμειρο προς τα νοτιοδυτικÜ με κατεýθυνση την ΣκÜλα Καμεßρου, θα ζÞσει μια üμορφη εμπειρßα, περνþντας μπροστÜ απü μικρÜ γραφικÜ χωριÜ, πανÝμορφα δÜση και παλιÜ μοναστÞρια.

Η ΣκÜλα Καμεßρου εßναι Ýνα μικρü λιμÜνι, απ'üπου αναχωροýν τα καραβÜκια για τα νησιÜ Νßσυρος και ΧÜλκη. Χαρακτηριστικü της üμορφης αυτÞς τοποθεσßας τα πρÜσινα σπιτÜκια και φυσικÜ η ζεστÞ ατμüσφαιρα στις ψαροταβÝρνες της.

ΠαρÜ το πλÞθος των ξενοδοχεßων και των ενοικιαζομÝνων δωματßων της η ΚÜμειρος δεν αποτελεß κλασικü προορισμü οσων θÝλουν να απολαýσουν την χαλÜρωση σε μßα üμορφη παραλßα κÜτω απü τον ελληνικü Þλιο, αλλÜ αναμφßβολα μßα σημαντικÞ τοποθεσßα της Ρüδου, που αποδεικνýει την ιστορικüτητα του νησιοý σε üλο της το μεγαλεßο. Μην χÜσετε αυτÞν την εμπειρßα.

, .  !
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
ÁÑ×ÁÉÁ ÊÁÌÅÉÑÏÓ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, May 23, 2024 18:49:53