ÑÏÄÏÓ

Rhodes Island - Rhodes
ÑÏÄÏÓ

Η Ρüδος, Ýνα απü τα ομορφüτερα νησιÜ της Μεσογεßου, βρßσκεται στο νοτιüτερο σημεßο του Αιγαßου ΠελÜγους, πολý κοντÜ στην ακτÞ της ΜικρÜς Ασßας. Οι αρχαßοι ¸λληνες Þταν τüσο συνεπαρμÝνοι απü τη γοητεßα της που τη συνÝδεσαν με Ýνα μýθο που Ýχει διατηρηθεß μÝχρι την εποχÞ μας. Σýμφωνα με αυτüν, ο ακτινοβüλος θεüς ¹λιος, Þταν ο προστÜτης του νησιοý και για αυτü η Ρüδος εßναι μüνιμα λουσμÝνη στο φως.

Ωστüσο εßναι φανερü üτι η Ρüδος Ýχει ευνοηθεß απü üλους τους θεοýς, απü τη στιγμÞ που κατÜ τη διÜρκεια της ιστορßας της Ýχει γνωρßσει στιγμÝς μεγαλεßου και δüξας και Ýχει αναδειχθεß σαν μια απü τις σημαντικüτερες περιοχÝς ολüκληρης της ΕλλÜδας. Οι πολιτισμοß που Ýχουν αναπτυχθεß στο Ýδαφüς της το Ýχουν εμπλουτßσει, ο καθÝνας με τα δικÜ του επιτεýγματα και Ýχουν αφÞσει τα σημÜδια τους πÜνω σε αυτü, καθþς ο Ýνας διαδεχüταν τον Üλλο. ΑυτÜ τα σημÜδια Ýχουν μεßνει ανεξßτηλα μÝχρι σÞμερα , δßνοντας την εντýπωση üτι κÜθε μÝρος του νησιοý δεν εßναι τßποτα Üλλο απü Ýνα διαφορετικü αεροπλÜνο στο μηχανισμü του χρüνου. Δßπλα στο λευκü μÜρμαρο των αρχαßων ναþν και των αγαλμÜτων, των μισογκρεμισμÝνων τειχþν του οικισμοý και των ιερþν στα οποßα λατρεýονταν οι θεοß της αρχαßας ΕλλÜδας, στÝκονται οι μικρÝς βυζαντινÝς εκκλησßες με το βλÝμμα των εκστασιασμÝνων φιγοýρων που απεικονßζονται στις τοιχογραφßες τους στραμμÝνο στον επουρÜνιο Θεü της Χριστιανοσýνης. Λßγο παρακÜτω, τα στενÜ δρομÜκια οδηγοý σε μεσαιωνικÜ παλÜτια και κÜστρα, απü τα οποßα περιμÝνει κανεßς να εμφανιστοýν ιππüτες μÝσα στις πανοπλßες τους. Ταυτüχρονα, πßσω απü τα τεßχη κÜνουν αισθητÞ την παρουσßα τους οι θολωτÝς οροφÝς των τοýρκικων τζαμιþν και οι σταυρωτÝς αψßδες των χαμüσπιτων στις τοýρκικες γειτονιÝς.

Παρüλα αυτÜ, üλες αυτÝς οι εικüνες δεν Ýχουν στερÞσει απü τη Ρüδο απü τις απολαýσεις της σýγχρονης ζωÞς. Τουναντßον μÜλιστα, Ýχουν συμβÜλει καθοριστικÜ στην ανÜπτυξη του νησιοý, καθιστþντας το Ýνα απü τα πιο κοσμοπολßτικα μÝρη της Ευρþπης. ΕπομÝνως ο ρυθμüς ζωÞς Ýχει επιταχυνθεß και Ýχει εξελιχθεß σε τουριστικü κÝντρο μεßζονος σημασßας. Τα λιμÜνια της εßναι γεμÜτα πλοßα, γιοτ και ψαρüβαρκες, οι παραλßες της εßναι καλυμμÝνες με πολýχρωμες ομπρÝλες για τον Þλιο και ηλιοκαμÝνα κορμιÜ, τα ξενοδοχεßα της αντηχοýν üλες τις γλþσσες κÜτω απü τον Þλιο, οι δρüμοι της εßναι γεμÜτοι τουριστικÜ καταστÞματα, εστιατüρια, καφετÝριες, μπαρ και ντισκοτÝκ, üπου η μουσικÞ και ο χορüς ζωντανεýουν τη νýχτα.

Εßναι γεγονüς üτι η Ρüδος μπορεß να πραγματοποιÞσει κÜθε ευχÞ üσων κÜνουν διακοπÝς. Η πρωτεýουσα του νησιοý και το ΦαληρÜκι μποροýν να προσφÝρουν μια ευχÜριστη διαμονÞ που θα θυμÜστε για πολý καιρü, η ΠαλιÜ Πüλη θα μαγÝψει τους ρομαντικοýς, η σýγχρονη πüλη θα εκπληρþσει κÜθε ανÜγκη üσων θÝλουν να κÜνουν ψþνια, η δαντελωτÞ ακτογραμμÞ με τις παραλßες της θα σας προσφÝρει ευκαιρßας για να κολυμπÞσετε στα δροσερÜ νερÜ μÝσα στα καυτÜ απογεýματα, και τα πÜρκα, οι πλατεßες και τα δÜση εßναι ιδανικÜ για Þσυχους περιπÜτους. Ταυτüχρονα, τα ορεινÜ χωριÜ θα δþσουν στους επισκÝπτες μια ιδÝα της τοπικÞς παρÜδοσης και την ευκαιρßα να αναπνεýσουν τον αρωματισμÝνο αÝρα και τα αρþματα της νüστιμης επαρχιþτικης μαγειρικÞς. Στα τοπικÜ πανηγýρια, τα οποßα πραγματοποιοýνται συχνÜ, ο επισκÝπτης μπορεß να μπει στο ρυθμü της ΕλληνικÞς μουσικÞς και του χοροý. Και üσοι επιθυμοýν να μÜθουν για την ιστορßα της Ρüδου θα βροýνε τα ßχνη της διασκορπισμÝνα παντοý, απü τον οικισμü της Καμεßρου μÝχρι τα ερειπωμÝνα μοναστÞρια, της εκκλησßες της ΦιλÝρημου, το ξεχασμÝνο κÜστρο του Μονüλιθου, τα παλÜτια και τις οχυρþσεις της πρωτεýουσας και τα τουρκικÜ λουτρÜ και τζαμιÜ τα οποßα φÝρνουν τη Δýση πιο κοντÜ στην ΑνατολÞ.

Ωστüσο, üποιες κι αν εßναι οι επιθυμßες και οι προσδοκßες του επισκÝπτη, κανεßς δε μπορεß να αποφýγει το αßσθημα üτι βρßσκεται κÜτω απü τη σκιÜ του Κολοσσοý, του χÜλκινου γßγαντα της Ρüδου, αφιερωμÝνου στον προστÜτη του νησιοý ¹λιο, που θα εßναι πÜντα εκεß για να σταματÜει τη ροÞ του χρüνου και να ενþνει το χθες με το σÞμερα.

, .  !
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, November 30, 2023 07:56:48