ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ ÑÏÄÏÓ

ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ

Η ΚοιλÜδα με τις Πεταλοýδες εßναι Ýνα μοναδικü φυσικü πÜρκο, στο οποßο εμφανßζονται κÜθε χρüνο χιλιÜδες πολýχρωμες πεταλοýδες απü τα μÝσα Ιουνßου μÝχρι τα τÝλη Σεπτεμβρßου. ΜερικÝς απü αυτÝς εßναι ιδιαßτερα σπÜνια εßδη και απαντþνται σε ελÜχιστα μÝρη σε ολüκληρο τον κüσμο. ΜÝσα στην κοιλÜδα υπÜρχουν λιμνοýλες, σκιερÜ μονοπÜτια που διασχßζουν το δÜσος, ξýλινα γεφυρÜκια σε διÜφορα σημεßα του μικροý ποταμοý ΠελεκÜνου και Ýνα εστιατüριο με θÝα Ýναν καταρρÜκτη και μια αφρßζουσα πηγÞ. ΥπÜρχουν επßσης πÝτρινα σκαλÜκια τα οποßα οδηγοýν στο ΜοναστÞρι της Παναγßας Καλüπετρας που βρßσκεται ακριβþς πÜνω απü την καταπρÜσινη κοιλÜδα.

Η ΚοιλÜδα με τις Πεταλοýδες βρßσκεται 10 χιλιüμετρα απü το αεροδρüμιο κοντÜ στο χωριü Θεολüγος και αποτελεß Ýνα απü τα διασημüτερα αξιοθÝατα της Ρüδου που αναμφßβολα αξßζει να επισκεφθεßτε. ΧιλιÜδες επισκÝπτες συρρÝουν κÜθε χρüνο για να θαυμÜσουν τις πεταλοýδες και να κÜνουν περßπατους μÝσα στο καταπρÜσινο τοπßο της κοιλÜδας. Ωστüσο ο αριθμüς τους δυστυχþς ολοÝνα και μειþνεται εξαιτßας της επßδρασης του τουρισμοý στο φυσικü τους περιβÜλλον. Αυτü οφεßλεται κυρßως στο γεγονüς üτι Ýνας αριθμüς επισκεπτþν σφυρßζει Þ χτυπÜει παλαμÜκια για να δει τις πεταλοýδες να πετοýν. Αυτü που δεν γνωρßζουν üμως εßναι üτι τα παλαμÜκια και τα σφυρßγματα παρÜγουν υπÝρηχους ανÜλογους με αυτοýς των νυχτερßδων. Οι πεταλοýδες αισθÜνονται üτι απειλοýνται και προσπαθοýν να απομακρυνθοýν τρομαγμÝνες. Με αυτü τον τρüπο πολλÝς πεθαßνουν εßτε απü το σοκ, εßτε απü εξÜντληση στην προσπÜθεια τους να ξεφýγουν Þ ακüμα και απü την πρüσκρουση σε βρÜχους και δÝντρα. ΠροσπαθÞστε λοιπüν κατÜ τη διÜρκεια της επßσκεψÞς σας να μην της ενοχλÞσετε.

, .  !
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
ÊÏÉËÁÄÁ ÌÅ ÔÉÓ ÐÅÔÁËÏÕÄÅÓ
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, May 23, 2024 17:56:19